Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Воден 04.09.2023 Документ списък за дърва с. Стефан Караджа списък-с.Ст.Караджа_cor.pdf
ДЛС Воден 04.09.2023 Документ списък за дърва с. Белица списък-с.Белица_cor.pdf
ДЛС Воден 04.09.2023 Документ списък за дърва с. Райнино списък-с.Райнино_cor.pdf
ДЛС Воден 04.09.2023 Документ списък за дърва с. Острово списък с.Острово_cor.pdf
ДЛС Воден 12.07.2023 Документ списък с. Острово списък- Острово_cor.rar
ДЛС Воден 12.07.2023 Документ списък с. Старо Селища списък-с.Старо Селище_cor_cor.pdf
ДЛС Воден 12.07.2023 Документ списък с .Лудогорци списък-Лудогорци_cor.pdf
ДЛС Воден 09.06.2023 Документ Списък на физически лица, желаещи да закупят дървесина по чл.111 от Закона за горите списък-Кметство Йонково_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Доклад ГВКС Доклад ГВКС.docx
ДЛС Воден 07.06.2023 Документ Списък на физически лица, желаещи да закупят дървесина по чл.111 от Закона за горите списък-С.Веселец-1_cor.pdf
ДЛС Воден 07.06.2023 Документ Списък на физически лица, желаещи да закупят дървесина по чл.111 от Закона за горите списък-с.Ст.Селище-1_cor.pdf
ДЛС Воден 07.06.2023 Документ Списък на физически лица, желаещи да закупят дървесина по чл.111 от Закона за горите списък-с.Ст.Селище_cor.pdf
ДЛС Воден 07.06.2023 Документ Списък на физически лица, желаещи да закупят дървесина по чл.111 от Закона за горите списък-с.М.Поровец-2_cor.pdf
ДЛС Воден 07.06.2023 Документ Списък на физически лица, желаещи да закупят дървесина по чл.111 от Закона за горите списък-с.М.Йонково-1_cor.pdf
ДЛС Воден 07.06.2023 Документ Списък на физически лица, желаещи да закупят дървесина по чл.111 от Закона за горите списък-с.Голям Поровец_cor.pdf
ДЛС Воден 07.06.2023 Документ Списък на физически лица, желаещи да закупят дървесина по чл.111 от Закона за горите списък-М.Йонково_cor.pdf
ДЛС Воден 07.06.2023 Документ Списък на физически лица, желаещи да закупят дървесина по чл.111 от Закона за горите списък-Исперих_cor.pdf
ДЛС Воден 07.06.2023 Документ Списък на физически лица, желаещи да закупят дървесина по чл.111 от Закона за горите списък-Завет_cor.pdf
ДЛС Воден 07.06.2023 Документ Списък на физически лица, желаещи да закупят дървесина по чл.111 от Закона за горите списък.с.М.Поровец-1_cor.pdf
ДЛС Воден 07.06.2023 Документ Списък на физически лица, желаещи да закупят дървесина по чл.111 от Закона за горите списък-с.Тодорово_cor.pdf