Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Воден Горска сертификация Резюме от мониторинг на територията управлявана от ТП ДЛС „Воден – Ири Хисар” във връзка със заповед РД-05-188/06.06.2018 Резюме от мониторинг.doc
ДЛС Воден 09.04.2020 Ценоразпис Ценоразпис проджаба на дървесина, натоварена на превозно средство Cenorazpis_Ton_cor.pdf
ДЛС Воден 13.11.2019 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите ДЛС Воден-Ири Хисар.doc
ДЛС Воден 22.08.2019 Ценоразпис Ценоразпис на продаваните обли дървени материали от временен склад на територията на ТП ДЛС "Воден- Ири Хисар" ценоразпис 2019г..pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Доклад ГВСК ДЛС Воден-Ири Хисар Доклад ГВКС ДЛС Воден.docx
ДЛС Воден Горска сертификация информация за годишно ползване на дървесина за 2019г. на ТП ДЛС Воден-Ири Хисар 20190109_112334_информация годишно ползване ДЛС Воден-Ири Хисар 2019 общ Разград_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация информация за годишно ползване на дървесина за 2019г. на ТП ДЛС Воден-Ири Хисар 20190109_112412_информация годишно ползване ДЛС Воден-Ири Хисар 2019 общ Главиница_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация информация за годишно ползване на дървесина за 2019г. на ТП ДЛС Воден-Ири Хисар 20190109_112457_информация годишно ползване ДЛС Воден-Ири Хисар 2019 общ Завет_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация информация за годишно ползване на дървесина за 2019г. на ТП ДЛС Воден-Ири Хисар 20190109_111956_информация годишно ползване ДЛС Воден-Ири Хисар 2019 общ. Исперих_cor.pdf
ДЛС Воден 24.08.2018 Заповед преустановяване на горскостопански дейности по време на сватбуването на благородния елен в териториалния обхват на дейност на СЦДП ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар” Zapoved_132_24082018_RDG_Ruse.pdf
ДЛС Воден 23.07.2018 Документ Заповед № 117/19.07.2018г. за ограничаване достъпа до горски територии за срок от 3 месеца в обхвата на РДГ Русе Заповед №117.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Доклад и анализ за мониторинг на територията управлявана от ТП ДЛС „Воден – Ири Хисар” Nasoki po sistemata za monitoring.doc
ДЛС Воден Горска сертификация Резюме на извършения мониторинг Резюме -мониторинг.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация писмо заинтересовани страни Писмо-Заинтересовани страни-Доклад ГВКС.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Доклад за резултатите от извършен мониторинг на горите Доклад 1.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Анализ на резултати от провеждания Мониторингов план Доклад-Анализ.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Доклад ГВСК ДЛС Воден-Ири Хисар Доклад ГВКС ДЛС Воден internet.docx
ДЛС Воден Горска сертификация Резюме ГСП резюме ГСП.doc
ДЛС Воден Горска сертификация Положителни и отрицателни външни ефекти Положителни и отрицателни ефекти.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Политика за управление на горите Политика за управление на горите.pdf