Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
общ работник Павлин Георгиев
тракторист Хюсеин Зенгин 0884542530
тракторист Шабан Юзеир 0884542527
тракторист Мухарем Юнуз
машинист едн.багер Бенан Шукри
работник подръжка Младен Михайлов
камериерка Виолета Стоянова
дърводелец Валю Петков
пазач нев. охрана Ахмед Хасанов
общ работник Вели Хасанов
общ работник Сахми Сали
общ работник Али Хасан
тракторист Васил Василев
тракторист Джаит Мурат
тракторист Алид Алид
тракторист Азис Мехмед
тракторист Ахмед Али
тракторист Али Али
пазач нев. охрана Иван Иванов
пазач нев. охрана Муса Мехмедов
КОНТАКТИ

с. Острово, общ.Завет, обл.Разград, п.к.7326
тел. 0877248340
факс:
e-mail: voden@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч