Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Воден Горска сертификация Списък на подотделите, в които ще се извършва ползване през 2022г. на територията на Община Разград Община Разград- Черковна, Дянково_cor.pdf
ДЛС Воден 11.04.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дърва за огрев от Обект по чл.206 ЗГ, в сила от 01.04.2022г. Ценоразпис за продажба на дърва за огрев от Обект по чл.206 ЗГ_cor.pdf
ДЛС Воден 11.04.2022 Ценоразпис Ценоразпис чл.71,ал.1,т.3 от Наредбата, в сила от 01.04.2022 г. ценоразпис-чл.71,ал.1,т 3_cor.pdf
ДЛС Воден 11.04.2022 Ценоразпис Ценоразпис за извършване на услуга-товарени с кран, в сила от 01.03.2022 г. ценоразпис-товарене с кран_cor.pdf
ДЛС Воден 11.04.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на изрезки, в сила от 01.04.2022 г. ценоразпис-продажба на изрезки_cor.pdf
ДЛС Воден 11.04.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на дървесина от временен склад до краен потребител, в сила от 01.03.2022 г. ценоразпис-краен потребител_cor.pdf
ДЛС Воден 11.04.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на дървесина от временен склад, в сила от 01.03.2022 г. ценоразпис-временен склад_cor.pdf
ДЛС Воден 24.03.2022 Оказване на съдействие на пчеларството Оказване на съдействие на пчеларството ТП ДЛС Воден - Ири Хисар Справка пчелини ТП ДЛС Воден - Ири Хисар.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност на ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар" декларация_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация ползване община Главиница Землище Ст.Караджа ,Подлес,Осен_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация ползване община Разград община Разград, Черковна, Дянково_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация ползване община Завет община Завет ,Веселец, Острово_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация ползване община Исперих Землище Йонково ,Ст.Селище_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация заинтересовани страни писмо фирми-2020_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация заинтересовани страни участие мониторинг писмо-Общини,ловни сдружения и др.-2020г._cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация търговци участие мониторинг писмо-Фирми_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация писмо заинтересовани страни писмо-Общини,Ловни сдружения-2020г._cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация писмо заинтересовани страни писмо Общини,ловни сдружения и др.-2019Г._cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация годишно ползване община Главиница Землище Ст.Караджа,Осен,Подлес-2020г._cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация годишно ползване община Разград Землища Черковна ,Дянково-2020_cor.pdf