Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4527/00047/22032023/160150 - 971E5G2
Дата/Час: 22.03.2023 16:07
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №706869 / 2023-01-16 / 165 / е
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: КРИС ТРАНС ЕЛЕНА ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: , ЕИК: 200304279
Пътува до:
Получател: КРИС ТРАНС ЕЛЕНА ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: , ЕИК: 200304279
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - ул трети март 18
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ2051ВА
Километри: 0
Превозва се от: Васил Тончев
Спедитор: Стефан Георгиев (А2372)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 30
Куб.м³ 5.64 м³
Общо: 30 бр. / 5.64 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 28
Куб.м³ 2.82 м³
Общо: 28 бр. / 2.82 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Минни подпори
Брой 9
Куб.м³ 0.69 м³
Общо: 9 бр. / 0.69 м³
Всичко: 67 бр. / 9.15 м³