Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4516/00043/22032023/114136 - 95B985Q
Дата/Час: 22.03.2023 11:42
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №700357 / 2023-01-04 / 46 / ч
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: Вавона ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул.Малина №29, ЕИК: 201703780
Пътува до:
Получател: Вавона ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул.Малина №29, ЕИК: 201703780
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Буйновци - Гатерен цех с Буйновци
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ2815КН
Километри: 0
Превозва се от: Зекрия Осман
Спедитор: Стоян Русев (Б 7812)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 10
Куб.м³ 1.83 м³
Общо: 10 бр. / 1.83 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 8
Куб.м³ 1.81 м³
Общо: 8 бр. / 1.81 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 8
Куб.м³ 0.84 м³
Общо: 8 бр. / 0.84 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 6
Куб.м³ 0.46 м³
Общо: 6 бр. / 0.46 м³
Всичко: 32 бр. / 4.94 м³