Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4472/00028/22032023/115143 - 3E6BL7F
Дата/Час: 22.03.2023 11:52
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №709578 / 2023-01-26 / 49 / а
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Хедон ЕООД, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес: кв. "Ливадето" № 35, ЕИК: 203579259
Пътува до:
Получател: Хедон ЕООД, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес: кв. "Ливадето" № 35, ЕИК: 203579259
Направление: Обл. Ловеч, Общ. Троян
Адрес: гр. Троян - кв. "Ливадето" № 35
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ7304ВН
Километри: 0
Превозва се от: Ахмед Куртов
Спедитор: Мирослав Радионов (A 3861)
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за шперплат
Брой 6
Куб.м³ 5.56 м³
Общо: 6 бр. / 5.56 м³
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 5
Куб.м³ 3.88 м³
Общо: 5 бр. / 3.88 м³
Всичко: 11 бр. / 9.44 м³