Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 9721/00107/22032023/114634 - 7348AQ9
Дата/Час: 22.03.2023 11:47
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №710818 / 2023-02-01 / 139 / я
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: ЕТ Стоян Делийски, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул."Христо Ботев" № 64, ЕИК: 817002412
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: гр. Плачковци - кв Бъчвари УПИ VII-6
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ4870ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Цанко Бонев
Спедитор: Валери Петков (Б 4756)
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 1
Куб.м³ 0.26 м³
Общо: 1 бр. / 0.26 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 22
Куб.м³ 2.73 м³
Общо: 22 бр. / 2.73 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 18
Куб.м³ 1.34 м³
Общо: 18 бр. / 1.34 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 20
Куб.м³ 1.07 м³
Общо: 20 бр. / 1.07 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 12
Куб.м³ 1.23 м³
Общо: 12 бр. / 1.23 м³
Всичко: 73 бр. / 6.63 м³