Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Воден Горска сертификация Оценка на социалното въздействие Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДЛС.doc
ДЛС Воден Горска сертификация Ловностопански план ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар" Lovnostopanski plan Voden 2014.doc
ДЛС Воден Горска сертификация Политика на ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар" срещу корупцията и сродните на нея явления Политика-корупция.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност към принципите и критериите Декларация.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности в ТП ДЛС "воден-Ири Хисар" Вътрешни правила-права.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция,корупционни прояви и /или конфликт на интереси в ТП ДЛС"Воден-Ири Хисар" Вътрешни правила-корупция.pdf