Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Воден Горска сертификация Доклад и анализ за мониторинг на територията управлявана от ТП ДЛС „Воден – Ири Хисар” Nasoki po sistemata za monitoring.doc
ДЛС Воден Горска сертификация Резюме на извършения мониторинг Резюме -мониторинг.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация писмо заинтересовани страни Писмо-Заинтересовани страни-Доклад ГВКС.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Доклад за резултатите от извършен мониторинг на горите Доклад 1.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Анализ на резултати от провеждания Мониторингов план Доклад-Анализ.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Резюме ГСП резюме ГСП.doc
ДЛС Воден Горска сертификация Положителни и отрицателни външни ефекти Положителни и отрицателни ефекти.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Оценка на социалното въздействие Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДЛС.doc
ДЛС Воден Горска сертификация Ловностопански план ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар" Lovnostopanski plan Voden 2014.doc
ДЛС Воден Горска сертификация Политика на ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар" срещу корупцията и сродните на нея явления Политика-корупция.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности в ТП ДЛС "воден-Ири Хисар" Вътрешни правила-права.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция,корупционни прояви и /или конфликт на интереси в ТП ДЛС"Воден-Ири Хисар" Вътрешни правила-корупция.pdf