Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Воден 07.12.2023 Годишен план за ползване на дървесина Годишен план да ползване на дървесина на ТП ДЛС Воден-Ири Хисар за 2024г. Годишен план да ползване на дървесина на ТП ДЛС Воден-Ири Хисар_2024.pdf
ДЛС Воден 16.11.2023 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите DLS-Voden-Iri-Hisar-2024.doc
ДЛС Воден 04.09.2023 Документ списък за дърва с. Стефан Караджа списък-с.Ст.Караджа_cor.pdf
ДЛС Воден 04.09.2023 Документ списък за дърва с. Белица списък-с.Белица_cor.pdf
ДЛС Воден 04.09.2023 Документ списък за дърва с. Райнино списък-с.Райнино_cor.pdf
ДЛС Воден 04.09.2023 Документ списък за дърва с. Острово списък с.Острово_cor.pdf
ДЛС Воден 12.07.2023 Документ списък с. Острово списък- Острово_cor.rar
ДЛС Воден 12.07.2023 Документ списък с. Старо Селища списък-с.Старо Селище_cor_cor.pdf
ДЛС Воден 12.07.2023 Документ списък с .Лудогорци списък-Лудогорци_cor.pdf
ДЛС Воден 09.06.2023 Документ Списък на физически лица, желаещи да закупят дървесина по чл.111 от Закона за горите списък-Кметство Йонково_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Доклад ГВКС Доклад ГВКС.docx
ДЛС Воден 07.06.2023 Документ Списък на физически лица, желаещи да закупят дървесина по чл.111 от Закона за горите списък-С.Веселец-1_cor.pdf
ДЛС Воден 07.06.2023 Документ Списък на физически лица, желаещи да закупят дървесина по чл.111 от Закона за горите списък-с.Ст.Селище-1_cor.pdf
ДЛС Воден 07.06.2023 Документ Списък на физически лица, желаещи да закупят дървесина по чл.111 от Закона за горите списък-с.Ст.Селище_cor.pdf
ДЛС Воден 07.06.2023 Документ Списък на физически лица, желаещи да закупят дървесина по чл.111 от Закона за горите списък-с.М.Поровец-2_cor.pdf
ДЛС Воден 07.06.2023 Документ Списък на физически лица, желаещи да закупят дървесина по чл.111 от Закона за горите списък-с.М.Йонково-1_cor.pdf
ДЛС Воден 07.06.2023 Документ Списък на физически лица, желаещи да закупят дървесина по чл.111 от Закона за горите списък-с.Голям Поровец_cor.pdf
ДЛС Воден 07.06.2023 Документ Списък на физически лица, желаещи да закупят дървесина по чл.111 от Закона за горите списък-М.Йонково_cor.pdf
ДЛС Воден 07.06.2023 Документ Списък на физически лица, желаещи да закупят дървесина по чл.111 от Закона за горите списък-Исперих_cor.pdf
ДЛС Воден 07.06.2023 Документ Списък на физически лица, желаещи да закупят дървесина по чл.111 от Закона за горите списък-Завет_cor.pdf