Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Воден Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност на ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар" декларация_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация ползване община Главиница Землище Ст.Караджа ,Подлес,Осен_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация ползване община Разград община Разград, Черковна, Дянково_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация ползване община Завет община Завет ,Веселец, Острово_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация ползване община Исперих Землище Йонково ,Ст.Селище_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация заинтересовани страни писмо фирми-2020_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация заинтересовани страни участие мониторинг писмо-Общини,ловни сдружения и др.-2020г._cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация търговци участие мониторинг писмо-Фирми_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация писмо заинтересовани страни писмо-Общини,Ловни сдружения-2020г._cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация писмо заинтересовани страни писмо Общини,ловни сдружения и др.-2019Г._cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация годишно ползване община Главиница Землище Ст.Караджа,Осен,Подлес-2020г._cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация годишно ползване община Разград Землища Черковна ,Дянково-2020_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация годишна ползване община Исперих Землища Йонково,Ст.Селище-2020г._cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация годишно ползване общ.Завет Землища Веселец ,Острово-2020г._cor.pdf
ДЛС Воден 11.02.2021 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите за 2021г DLS-Voden-Iri-Hhisar 2021.doc
ДЛС Воден 11.02.2021 Документ обем на дървесинна за продажба по ценоразпис на местно население за 2021г. 20210211_133527_обем на дървесина за продажба по ценоразпис през 2021г..pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Резюме от мониторинг на територията управлявана от ТП ДЛС „Воден – Ири Хисар” във връзка със заповед РД-05-188/06.06.2018 Резюме от мониторинг.doc
ДЛС Воден 09.04.2020 Ценоразпис Ценоразпис проджаба на дървесина, натоварена на превозно средство Cenorazpis_Ton_cor.pdf
ДЛС Воден 13.11.2019 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите ДЛС Воден-Ири Хисар.doc
ДЛС Воден 22.08.2019 Ценоразпис Ценоразпис на продаваните обли дървени материали от временен склад на територията на ТП ДЛС "Воден- Ири Хисар" ценоразпис 2019г..pdf