Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15358 ДЛС Воден 20.06.2018 1839 ак,гледичия Продажба на стояща дървесина корен 31,270.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар Виж пълна информация
15359 ДЛС Воден 20.06.2018 1840 срлп,гбр,пляс, кл Продажба на стояща дървесина корен 56,496.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар Виж пълна информация
Процедура № 15359 на ДЛС Воден от 20.06.2018 е прекратена!
15276 ДЛС Воден 11.04.2018 1827 цр, бл Добив на дървесина 27,265.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
15277 ДЛС Воден 11.04.2018 1828 цр,бл Добив на дървесина 35,549.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
15278 ДЛС Воден 11.04.2018 1829 цр Добив на дървесина 31,483.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
15279 ДЛС Воден 11.04.2018 1830 цр Добив на дървесина 21,223.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
15280 ДЛС Воден 11.04.2018 1831 цр Добив на дървесина 5,187.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
15281 ДЛС Воден 11.04.2018 1832 цр Добив на дървесина 7,315.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
15282 ДЛС Воден 11.04.2018 1833 цр,бл Продажба на дървесина 33,165.00 лв. без ДДС
Предмет: предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
15283 ДЛС Воден 11.04.2018 1834 цр,бл Продажба на дървесина 43,514.00 лв. без ДДС
Предмет: предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
15284 ДЛС Воден 11.04.2018 1835 цр Продажба на дървесина 35,718.00 лв. без ДДС
Предмет: предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
15285 ДЛС Воден 11.04.2018 1836 цр Продажба на дървесина 27,721.00 лв. без ДДС
Предмет: предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
15286 ДЛС Воден 11.04.2018 1837 цр Продажба на дървесина 12,235.00 лв. без ДДС
Предмет: предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
15287 ДЛС Воден 30.03.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 4,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на боя, спрей, разредител и други материали необходими за маркиране на дървесина в горски територии стопанисвани от ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“ при СЦДП-ДП Габрово за 2018 година“ Виж пълна информация
15236 ДЛС Воден 07.03.2018 1816 цр,бл Добив на дървесина 27,265.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
Процедура № 15236 на ДЛС Воден от 07.03.2018 е прекратена!
15237 ДЛС Воден 07.03.2018 1817 цр,бл Добив на дървесина 35,549.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
Процедура № 15237 на ДЛС Воден от 07.03.2018 е прекратена!
15238 ДЛС Воден 07.03.2018 1818 цр Добив на дървесина 31,483.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
Процедура № 15238 на ДЛС Воден от 07.03.2018 е прекратена!
15239 ДЛС Воден 07.03.2018 1819 цр Добив на дървесина 21,223.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
Процедура № 15239 на ДЛС Воден от 07.03.2018 е прекратена!
15240 ДЛС Воден 07.03.2018 1820 цр Добив на дървесина 5,187.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
Процедура № 15240 на ДЛС Воден от 07.03.2018 е прекратена!
15241 ДЛС Воден 07.03.2018 1821 цр Добив на дървесина 7,315.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
Процедура № 15241 на ДЛС Воден от 07.03.2018 е прекратена!