Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15508 ДЛС Воден 29.11.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 73,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Ремонт на служебните моторни превозни средства,собственост на ДЛС „Воден-Ири Хисар” ТП при „СЦДП” ДП -Габрово, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от 12 календарни месеца” Виж пълна информация
15507 ДЛС Воден 15.11.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 35,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на строителни материали за нуждите на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“ при „СЦДП” ДП Виж пълна информация
15510 ДЛС Воден 05.11.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 13,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Закупуване на автомобилни гуми и джанти за моторни превозни средства, за нуждите на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар, при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП гр. Габрово Виж пълна информация
15483 ДЛС Воден 10.10.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 8,787.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на агротехнически услуги –жътва на земеделски култури /царевица, зърно/ в земеделски земи на собственост на ДЛС ”Воден-Ири Хисар” ТП при СЦДП ДП гр.Габрово Виж пълна информация
15461 ДЛС Воден 05.09.2018 1854 срл,пляс,гбр,кл Продажба на стояща дървесина корен 56,496.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар Виж пълна информация
15436 ДЛС Воден 02.08.2018 06.08.2018 Търгове по Закона за държавна собственост 300.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на излишни движими вещи, частна държавна собственост, управлявани от ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар“, представляващи 1000 тона пшеница, реколта 2018г Виж пълна информация
15413 ДЛС Воден 17.07.2018 24.07.2018 Търгове по Закона за държавна собственост 270.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на излишни движими вещr частна държавна собственост, на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар, представляващи 280 тона ечемик, реколта 2018г. Виж пълна информация
15363 ДЛС Воден 21.06.2018 1841 цр,здб,кгбр,мжд,кл,пляс,срлп,гбр,бл, Добив на дървесина 17,499.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
15364 ДЛС Воден 21.06.2018 1842 пляс,срлп,цр,гбр,кл,мжд,здб,кгбр,бл Добив на дървесина 16,511.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
15365 ДЛС Воден 21.06.2018 1843 пляс,цр,кгбр,срлп,кл,гбр,мжд,бл Добив на дървесина 20,482.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
15366 ДЛС Воден 21.06.2018 1844 цр,кгбр,мжд,кл,ак,бл,пляс Добив на дървесина 22,876.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
15367 ДЛС Воден 21.06.2018 1845 цр,ак,пляс, Добив на дървесина 10,355.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
15368 ДЛС Воден 21.06.2018 1846 цр Добив на дървесина 12,312.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
15369 ДЛС Воден 21.06.2018 1847 цр,здб,кгбр,мжд,кл,пляс,срлп,гбр,бл, Продажба на дървесина 52,678.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
15370 ДЛС Воден 21.06.2018 1848 пляс,срлп,цр,гбр,кл,мжд,здб,кгбр,бл Продажба на дървесина 43,062.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
15371 ДЛС Воден 21.06.2018 1849 пляс,цр,кгбр,срлп,кл,гбр,мжд,бл Продажба на дървесина 36,707.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
15372 ДЛС Воден 21.06.2018 1850 цр,кгбр,мжд,кл,ак,бл,пляс Продажба на дървесина 33,833.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
15373 ДЛС Воден 21.06.2018 1851 цр,ак,пляс, Продажба на дървесина 37,147.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
15374 ДЛС Воден 21.06.2018 1852 цр Продажба на дървесина 46,008.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
15357 ДЛС Воден 20.06.2018 1838 срлп,ак Продажба на стояща дървесина корен 10,670.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар Виж пълна информация