Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
4417 ДЛС Воден 07.07.2012 Добив на дървесина 25,552.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4381 ДЛС Воден 04.07.2012 Добив на дървесина 23,008.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4389 ДЛС Воден 04.07.2012 Добив на дървесина 28,000.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4398 ДЛС Воден 04.07.2012 Добив на дървесина 35,232.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4409 ДЛС Воден 04.07.2012 Добив на дървесина 22,912.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3712 ДЛС Воден 10.05.2012 Продажба на стояща дървесина корен 137,627.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3462 ДЛС Воден 05.04.2012 Продажба на дървесина 20,882.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на действително добита и налична на склад дървесина Виж пълна информация
3464 ДЛС Воден 21.03.2012 Продажба на стояща дървесина корен 157,017.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация