Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16083 ДЛС Воден 22.01.2020 2016 лдб,цр,кл,пляс Продажба на дървесина 28,450.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
16084 ДЛС Воден 22.01.2020 2017 цр,бл,кгбр,мжд,кл Добив на дървесина 31,560.00 лв. без ДДС
Предмет: процедура за извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
16090 ДЛС Воден 22.01.2020 24.01.2020 Търгове по Закона за държавна собственост 640.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на излишни движими вещи, частна държавна собственост, управлявани от ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар“ представляващи: слънчоглед, реколта 2019г., количество: 700 тона Виж пълна информация
16054 ДЛС Воден 30.12.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на ролонна балировачка/сламопреса на лизинг за нуждите на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар Виж пълна информация
16058 ДЛС Воден 30.12.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 13,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Застраховане на служебните моторни превозни средства на СЦДП ДП Габрово, ТП ДЛС Воден-Ири Хисар, със застраховка „Гражданска отговорност за МПС” за 2020 година Виж пълна информация
16059 ДЛС Воден 30.12.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 35,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на строителни материали за нуждите на ТП ДЛС Воден-Ири Хисар“ Виж пълна информация
16017 ДЛС Воден 16.12.2019 2011 цр,бл,кгбр,мжд,кл Добив на дървесина 31,560.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
16018 ДЛС Воден 16.12.2019 2012 срлп,пляс,цр,гбр,кгбр,чдб,мжд,бл, Добив на дървесина 49,720.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на комплекс от дейности включващ добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и товарене, разтоварване и транспортиране на технологична дървесина и дърва за огрев от временен склад до твърда претоварна станция /ТИР/ от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
16019 ДЛС Воден 16.12.2019 2013 лдб,цр,кл,пляс,гбр, Добив на дървесина 21,240.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на комплекс от дейности включващ добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и товарене, разтоварване и транспортиране на технологична дървесина и дърва за огрев от временен склад до твърда претоварна станция /ТИР/ от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
16025 ДЛС Воден 10.12.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 4,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Закупуване на автомобилни гуми за автомобили за нуждите на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар”при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
15912 ДЛС Воден 10.09.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 60,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на адаптер за жътва на царевица съвместим с комбайн Class Lexion 540 на лизинг за нуждите на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“ Виж пълна информация
15888 ДЛС Воден 19.08.2019 22.08.2019 Търгове по Закона за държавна собственост 330.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на излишни движими вещи, частна държавна собственост, представляващи: сено люцерна, находяща се в склад на ТП ДЛС "Воден - Ири Хисар“- количество 40 тона Виж пълна информация
15859 ДЛС Воден 16.07.2019 1938 пляс,срлп,бл,гбр,здб,цр,мжд, Продажба на дървесина 31,988.00 лв. без ДДС
Предмет: предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1938 Виж пълна информация
15860 ДЛС Воден 16.07.2019 1939 цр,лдб,кл Продажба на дървесина 63,313.00 лв. без ДДС
Предмет: предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1939 Виж пълна информация
15861 ДЛС Воден 16.07.2019 1940 цр,кл Продажба на дървесина 66,443.00 лв. без ДДС
Предмет: предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1940 Виж пълна информация
15862 ДЛС Воден 16.07.2019 1941 цр,бл,пляс,мжд,кгбр,срлп Продажба на дървесина 20,232.00 лв. без ДДС
Предмет: предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1941 Виж пълна информация
15865 ДЛС Воден 11.07.2019 16.07.2019 Търгове по Закона за държавна собственост 250.00 лв. без ДДС
Предмет: за продажба на излишни движими вещи, частна държавна собственост, управлявани от ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", представляващи 220 тона ечемик, реколта 2019г Виж пълна информация
15830 ДЛС Воден 18.06.2019 1935 цр,бл,мжд Продажба на стояща дървесина корен 36,421.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1935 Виж пълна информация
15831 ДЛС Воден 18.06.2019 1936 пляс,срлп,гбр,здб,цр,кл Продажба на стояща дървесина корен 64,329.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1936 Виж пълна информация
15832 ДЛС Воден 18.06.2019 1937 цр,гбр,срлп,ак,глед,гбр Продажба на стояща дървесина корен 10,108.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1937 Виж пълна информация