Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15594 ДЛС Воден 17.12.2018 19.12.2018 Търгове по Закона за държавна собственост
Предмет: търг за продажба на биологични активи - животни: 7/седем/ бр. коне-работни животни, частна държавна собственост, управлявани от ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар Виж пълна информация
15571 ДЛС Воден 12.12.2018 1910 цр,лп,лдб,кл, Добив на дървесина 16,378.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1910 Виж пълна информация
15572 ДЛС Воден 12.12.2018 1912 цр,бл,кл, Добив на дървесина 15,979.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1912 Виж пълна информация
15573 ДЛС Воден 12.12.2018 1914 цр,кл Добив на дървесина 9,196.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1914 Виж пълна информация
15574 ДЛС Воден 12.12.2018 1916 цр,кл Добив на дървесина 17,062.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1916 Виж пълна информация
15575 ДЛС Воден 12.12.2018 1918 акация Добив на дървесина 5,149.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1918 Виж пълна информация
15576 ДЛС Воден 12.12.2018 1920 цр,гбр,кл Добив на дървесина 16,074.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1920 Виж пълна информация
15577 ДЛС Воден 12.12.2018 1922 цр,бл Добив на дървесина 20,102.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1922 Виж пълна информация
15578 ДЛС Воден 12.12.2018 1924 цр Добив на дървесина 25,840.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1924 Виж пълна информация
15579 ДЛС Воден 12.12.2018 1926 цр,бл,пляс,мжд,кгбр Добив на дървесина 19,703.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1926 Виж пълна информация
15565 ДЛС Воден 11.12.2018 1901 срлп, пляс, кгбр, здб, мжд Добив на дървесина 44,992.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на комплекс от дейности включващ добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и товарене, разтоварване и транспортиране на технологична дървесина и дърва за огрев от временен склад до твърда претоварна станция /ТИР/ от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1901 Виж пълна информация
15566 ДЛС Воден 11.12.2018 1902 срлп, пляс Продажба на дървесина 58,479.00 лв. без ДДС
Предмет: предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1902 Виж пълна информация
15567 ДЛС Воден 11.12.2018 1903 пляс, срлп, бл, гбр, здб,цр,кгбр,мжд,кл, Добив на дървесина 41,192.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на комплекс от дейности включващ добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и товарене, разтоварване и транспортиране на технологична дървесина и дърва за огрев от временен склад до твърда претоварна станция /ТИР/ от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1903 Виж пълна информация
Процедура № 15567 на ДЛС Воден от 11.12.2018 е прекратена!
15568 ДЛС Воден 11.12.2018 1904 пляс, срлп,бл,гбр,здб,цр,мжд,кл, Продажба на дървесина 31,753.00 лв. без ДДС
Предмет: предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1904 Виж пълна информация
15569 ДЛС Воден 11.12.2018 1908 пляс,срлп,гбр,здб,цр,кл, Продажба на стояща дървесина корен 64,329.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1908 Виж пълна информация
15570 ДЛС Воден 11.12.2018 1909 цр,кгбр,срлп,ак,глед,гбр Продажба на стояща дървесина корен 10,108.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1909 Виж пълна информация
15509 ДЛС Воден 30.11.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 64,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и консумативи, необходими за транспортни средства, селскостопански машини и камиони на ДЛС „Воден-Ири Хисар“ ТП при „СЦДП”ДП Виж пълна информация
15508 ДЛС Воден 29.11.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 73,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Ремонт на служебните моторни превозни средства,собственост на ДЛС „Воден-Ири Хисар” ТП при „СЦДП” ДП -Габрово, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от 12 календарни месеца” Виж пълна информация
15507 ДЛС Воден 15.11.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 35,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на строителни материали за нуждите на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“ при „СЦДП” ДП Виж пълна информация
15510 ДЛС Воден 05.11.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 13,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Закупуване на автомобилни гуми и джанти за моторни превозни средства, за нуждите на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар, при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП гр. Габрово Виж пълна информация