Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
5414 ДЛС Воден 10.10.2012 Продажба на дървесина 16,740.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
5417 ДЛС Воден 10.10.2012 Продажба на дървесина 36,160.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
5420 ДЛС Воден 10.10.2012 Продажба на дървесина 66,658.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
5423 ДЛС Воден 10.10.2012 Продажба на дървесина 87,414.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
5426 ДЛС Воден 10.10.2012 Продажба на стояща дървесина корен 50,777.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
5429 ДЛС Воден 10.10.2012 Добив на дървесина 13,968.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5432 ДЛС Воден 10.10.2012 Добив на дървесина 17,888.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4708 ДЛС Воден 31.07.2012 Доставки 87,000.00 лв. без ДДС
Предмет: товарене, подвоз, претоварване на дървесина и транспортирането й от временен склад до краен потребител Виж пълна информация
4417 ДЛС Воден 07.07.2012 Добив на дървесина 25,552.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4381 ДЛС Воден 04.07.2012 Добив на дървесина 23,008.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4389 ДЛС Воден 04.07.2012 Добив на дървесина 28,000.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4398 ДЛС Воден 04.07.2012 Добив на дървесина 35,232.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4409 ДЛС Воден 04.07.2012 Добив на дървесина 22,912.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3712 ДЛС Воден 10.05.2012 Продажба на стояща дървесина корен 137,627.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3462 ДЛС Воден 05.04.2012 Продажба на дървесина 20,882.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на действително добита и налична на склад дървесина Виж пълна информация
3464 ДЛС Воден 21.03.2012 Продажба на стояща дървесина корен 157,017.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация