Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
6140 ДЛС Воден 19.12.2012 Продажба на стояща дървесина корен 43,382.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
6143 ДЛС Воден 19.12.2012 Продажба на стояща дървесина корен 74,302.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
5680 ДЛС Воден 31.10.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Изграждане на система за цифрово видеонаблюдение за нуждите на ДЛС Воден-Ири-Хисар Виж пълна информация
5598 ДЛС Воден 19.10.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на четирикамерна ПВЦ дограма серия „Q60“, система ЕТЕМ в цвят имитация на дърво, с обков Масо в цвят бронзе, с максимално тегло на крилото до 130 кг.Остъкляването - двоен двубариерен стъклопакет 24мм /4мм бяло стъкло+16мм въздух 100% + 4мм нискоемисионно стъкло/, с термална характеристика U-фактор 1,4 , с обща площ 262,63 кв.м, за нуждите на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар Виж пълна информация
5435 ДЛС Воден 12.10.2012 Добив на дървесина 48,552.00 лв. без ДДС
Предмет: добив и на дървесина Виж пълна информация
5414 ДЛС Воден 10.10.2012 Продажба на дървесина 16,740.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
5417 ДЛС Воден 10.10.2012 Продажба на дървесина 36,160.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
5420 ДЛС Воден 10.10.2012 Продажба на дървесина 66,658.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
5423 ДЛС Воден 10.10.2012 Продажба на дървесина 87,414.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
5426 ДЛС Воден 10.10.2012 Продажба на стояща дървесина корен 50,777.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
5429 ДЛС Воден 10.10.2012 Добив на дървесина 13,968.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5432 ДЛС Воден 10.10.2012 Добив на дървесина 17,888.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4708 ДЛС Воден 31.07.2012 Доставки 87,000.00 лв. без ДДС
Предмет: товарене, подвоз, претоварване на дървесина и транспортирането й от временен склад до краен потребител Виж пълна информация
4417 ДЛС Воден 07.07.2012 Добив на дървесина 25,552.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4381 ДЛС Воден 04.07.2012 Добив на дървесина 23,008.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4389 ДЛС Воден 04.07.2012 Добив на дървесина 28,000.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4398 ДЛС Воден 04.07.2012 Добив на дървесина 35,232.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4409 ДЛС Воден 04.07.2012 Добив на дървесина 22,912.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3712 ДЛС Воден 10.05.2012 Продажба на стояща дървесина корен 137,627.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3462 ДЛС Воден 05.04.2012 Продажба на дървесина 20,882.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на действително добита и налична на склад дървесина Виж пълна информация