Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
7051 ДЛС Воден 26.03.2013 Продажба на дървесина 34,842.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
6811 ДЛС Воден 04.03.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,336.00 лв. без ДДС
Предмет: Трудова злополука” на 102 /сто и дава/ броя на работници и служители Виж пълна информация
6825 ДЛС Воден 04.03.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача 210.00 лв. без ДДС
Предмет: „Гражданска отговорност на лица, ползващи огнестрелно оръжие” Виж пълна информация
6827 ДЛС Воден 04.03.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача 426.00 лв. без ДДС
Предмет: Застраховки " Живот и злополука" Виж пълна информация
6829 ДЛС Воден 04.03.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,006.00 лв. без ДДС
Предмет: Предоставяне на услуги за застраховане на самоходна земеделска техника и тракторни ремаркета Виж пълна информация
6838 ДЛС Воден 28.02.2013 Продажба на дървесина 27,522.40 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
Процедура № 6838 на ДЛС Воден от 28.02.2013 е прекратена!
6665 ДЛС Воден 15.02.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача 20,140.00 лв. без ДДС
Предмет: доставка чрез покупка на гуми за МПС Виж пълна информация
6583 ДЛС Воден 06.02.2013 Продажба на дървесина 27,522.40 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
6624 ДЛС Воден 06.02.2013 Продажба на дървесина 157,240.60 лв. без ДДС
Предмет: по договаряне Виж пълна информация
6492 ДЛС Воден 23.01.2013 Продажба на дървесина 96,968.30 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
6415 ДЛС Воден 10.01.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача 7,000.00 лв. без ДДС
Предмет: застраховка "Гражданска отговорност" на МПС Виж пълна информация
6252 ДЛС Воден 20.12.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача 59,765.00 лв. без ДДС
Предмет: доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита (пестициди) за нуждите на ДЛС Воден-Ири Хисар ТП Виж пълна информация
6121 ДЛС Воден 19.12.2012 Продажба на стояща дървесина корен 67,728.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
6125 ДЛС Воден 19.12.2012 Продажба на стояща дървесина корен 30,346.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина корен Виж пълна информация
6128 ДЛС Воден 19.12.2012 Продажба на стояща дървесина корен 41,811.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
6131 ДЛС Воден 19.12.2012 Продажба на стояща дървесина корен 39,592.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
6134 ДЛС Воден 19.12.2012 Продажба на стояща дървесина корен 28,904.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
6137 ДЛС Воден 19.12.2012 Продажба на стояща дървесина корен 79,922.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
6140 ДЛС Воден 19.12.2012 Продажба на стояща дървесина корен 43,382.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
6143 ДЛС Воден 19.12.2012 Продажба на стояща дървесина корен 74,302.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация