Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
8376 ДЛС Воден 09.08.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на два броя храсторези, един брой кастрач-клонорез и два броя моторни триони Виж пълна информация
7523 ДЛС Воден 09.05.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: доставка чрез покупка и монтаж на нови мебели Виж пълна информация
7467 ДЛС Воден 30.04.2013 Продажба на дървесина 9,244.10 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
7469 ДЛС Воден 30.04.2013 Продажба на дървесина 371.80 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
7471 ДЛС Воден 30.04.2013 Продажба на дървесина 42,707.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
7385 ДЛС Воден 23.04.2013 Продажба на дървесина 22,774.60 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
7387 ДЛС Воден 23.04.2013 Продажба на дървесина 22,920.20 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
7390 ДЛС Воден 23.04.2013 Продажба на дървесина 67,236.60 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
7392 ДЛС Воден 23.04.2013 Продажба на дървесина 20,695.15 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
7285 ДЛС Воден 15.04.2013 Продажба на дървесина 9,244.10 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
Процедура № 7285 на ДЛС Воден от 15.04.2013 е прекратена!
7110 ДЛС Воден 03.04.2013 Продажба на стояща дървесина корен 311,551.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
7282 ДЛС Воден 02.04.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача 40,200.50 лв. без ДДС
Предмет: Доставка чрез закупуване на препарати за растителна зашита Виж пълна информация
7035 ДЛС Воден 26.03.2013 Продажба на дървесина 22,774.60 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
7037 ДЛС Воден 26.03.2013 Продажба на дървесина 18,480.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
7039 ДЛС Воден 26.03.2013 Продажба на дървесина 9,683.70 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
7041 ДЛС Воден 26.03.2013 Продажба на дървесина 22,920.20 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
7043 ДЛС Воден 26.03.2013 Продажба на дървесина 67,236.60 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
7045 ДЛС Воден 26.03.2013 Продажба на дървесина 20,695.15 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
7047 ДЛС Воден 26.03.2013 Продажба на дървесина 24,779.80 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
7049 ДЛС Воден 26.03.2013 Продажба на дървесина 38,453.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация