Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15859 ДЛС Воден 16.07.2019 1938 пляс,срлп,бл,гбр,здб,цр,мжд, Продажба на дървесина 31,988.00 лв. без ДДС
Предмет: предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1938 Виж пълна информация
15860 ДЛС Воден 16.07.2019 1939 цр,лдб,кл Продажба на дървесина 63,313.00 лв. без ДДС
Предмет: предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1939 Виж пълна информация
15861 ДЛС Воден 16.07.2019 1940 цр,кл Продажба на дървесина 66,443.00 лв. без ДДС
Предмет: предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1940 Виж пълна информация
15862 ДЛС Воден 16.07.2019 1941 цр,бл,пляс,мжд,кгбр,срлп Продажба на дървесина 20,232.00 лв. без ДДС
Предмет: предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1941 Виж пълна информация
15865 ДЛС Воден 11.07.2019 16.07.2019 Търгове по Закона за държавна собственост 250.00 лв. без ДДС
Предмет: за продажба на излишни движими вещи, частна държавна собственост, управлявани от ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", представляващи 220 тона ечемик, реколта 2019г Виж пълна информация
15830 ДЛС Воден 18.06.2019 1935 цр,бл,мжд Продажба на стояща дървесина корен 36,421.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1935 Виж пълна информация
15831 ДЛС Воден 18.06.2019 1936 пляс,срлп,гбр,здб,цр,кл Продажба на стояща дървесина корен 64,329.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1936 Виж пълна информация
15832 ДЛС Воден 18.06.2019 1937 цр,гбр,срлп,ак,глед,гбр Продажба на стояща дървесина корен 10,108.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1937 Виж пълна информация
15791 ДЛС Воден 31.05.2019 1934 пляс, срлп, бл, гбр, здб,цр,кгбр,мжд,кл, Добив на дървесина 41,192.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на комплекс от дейности включващ добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и товарене, разтоварване и транспортиране на технологична дървесина и дърва за огрев от временен склад до твърда претоварна станция /ТИР/ от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
15769 ДЛС Воден 17.05.2019 1930 цр,лп,лдб,кл Добив на дървесина 16,378.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1930 Виж пълна информация
15770 ДЛС Воден 17.05.2019 1931 цр,бл,кл Добив на дървесина 15,979.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1931 Виж пълна информация
15772 ДЛС Воден 17.05.2019 1932 цр,кл Добив на дървесина 17,062.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1932 Виж пълна информация
15773 ДЛС Воден 17.05.2019 1933 цр,бл,пляс,мжд,кгбр Добив на дървесина 19,703.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1933 Виж пълна информация
15721 ДЛС Воден 01.04.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,663.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Застраховане на служебните моторни превозни средства-самоходна земеделска техника и тракторни ремаркета, на СЦДП ДП Габрово, ТП ДЛС Воден-Ири Хисар, със застраховка „Гражданска отговорност за МПС” за 2019 година Виж пълна информация
15722 ДЛС Воден 01.04.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 6,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на боя, спрей, разредител и други материали необходими за маркиране на дървесина в горски територии стопанисвани от ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“ при СЦДП-ДП Габрово за 2019 година Виж пълна информация
15716 ДЛС Воден 25.03.2019 27.03.2019 Търгове по Закона за държавна собственост
Предмет: търг за продажба на излишни и негодни движими вещи-метали за вторични суровини (бракувано, ненужно и неизползваемо имущество) Виж пълна информация
15708 ДЛС Воден 08.03.2019 1928 чб Добив на дървесина 19,551.00 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
15709 ДЛС Воден 08.03.2019 1929 чб Добив на дървесина 14,668.00 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1929 Виж пълна информация
15621 ДЛС Воден 21.01.2019 25.01.2019 Търгове по Закона за държавна собственост 550.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на излишни движими вещи, частна държавна собственост, представляващи: слънчоглед, реколта 2018г., количество: 442,300 тона, Виж пълна информация
15619 ДЛС Воден 15.01.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 8,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Застраховане на служебните моторни превозни средства на СЦДП ДП Габрово, ДЛС Воден-Ири Хисар, със застраховка „Гражданска отговорност за МПС” за 2019 година Виж пълна информация