Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16614 ДЛС Воден 03.12.2020 2115 цр,пляс,кгбр,мжд,лдб,срлп,кл,гбр,бл,срлп Добив на дървесина 50,830.00 лв. без ДДС
Предмет: процедура за извършване на комплекс от дейности включващ добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и товарене, разтоварване и транспортиране на технологична дървесина и дърва за огрев от временен склад до твърда претоварна станция /ТИР/ от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
16522 ДЛС Воден 30.09.2020 2019 цр Продажба на дървесина 24,900.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на действително добити и налични на склад количества дървесина, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2019 Виж пълна информация
16523 ДЛС Воден 30.09.2020 2020 цр Продажба на дървесина 16,600.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на действително добити и налични на склад количества дървесина, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2020 Виж пълна информация
16524 ДЛС Воден 30.09.2020 2021 цр Продажба на дървесина 20,750.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на действително добити и налични на склад количества дървесина, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2021 Виж пълна информация
16531 ДЛС Воден 24.09.2020 19-18 акация Продажба на дървесина 4,719.52 лв. без ДДС
Предмет: продажба на ЕСД по ценоразпис Виж пълна информация
16430 ДЛС Воден 29.07.2020 04.08.2020 Търгове по Закона за държавна собственост 274.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на излишни движими вещи, частна държавна собственост, представляващи 450 тона ечемик, реколта 2020г Виж пълна информация
16431 ДЛС Воден 29.07.2020 04.08.2020 Търгове по Закона за държавна собственост 290.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на вещи частна държавна собственост, на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар, представляващи: пшеница, реколта 2020г.., количество: 920 тона Виж пълна информация
16385 ДЛС Воден 25.06.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на ролонна балировачка/сламопреса на лизинг за нуждите на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар Виж пълна информация
Процедура № 16385 на ДЛС Воден от 25.06.2020 е прекратена!
16388 ДЛС Воден 25.06.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на балопреса на лизинг за нуждите на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“ Виж пълна информация
16293 ДЛС Воден 12.05.2020 15.05.2020 Търгове по Закона за държавна собственост 0.18 лв. без ДДС
Предмет: продажба на излишни движими вещи, частна държавна собственост, представляващи: сено люцерна, находяща се в складове на ТП ДЛС "Воден - Ири Хисар“, количество 250 000 килограма Виж пълна информация
16272 ДЛС Воден 05.05.2020 2018 срлп, пляс Продажба на дървесина 55,897.05 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2018 Виж пълна информация
16270 ДЛС Воден 27.04.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на ролонна балировачка/сламопреса на лизинг за нуждите на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар Виж пълна информация
16231 ДЛС Воден 15.04.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на боя, спрей, и други материали необходими за маркиране на дървесина в горски територии стопанисвани от ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“ при СЦДП-ДП Габрово за 2020година Виж пълна информация
16232 ДЛС Воден 15.04.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 35,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на строителни материали за нуждите на ТП ДЛС Воден-Ири Хисар Виж пълна информация
16191 ДЛС Воден 30.03.2020 2018 срлп,пляс Продажба на дървесина 58,839.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
Процедура № 16191 на ДЛС Воден от 30.03.2020 е прекратена!
16153 ДЛС Воден 06.03.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на ролонна балировачка/сламопреса на лизинг за нуждите на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар Виж пълна информация
16064 ДЛС Воден 28.01.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 72,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонтни услуги за служебни автомобили, ,собственост на „Северноцентрално държавно предприятие”гр.Габрово, стопанисвани от ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“, за срок от 12 календарни месеца Виж пълна информация
16067 ДЛС Воден 28.01.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 88,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и консумативи за транспортни средства селскостопанска техника / трактори и прикачен инвентар/ и камиони , собственост на „СЦДП” ДП - Габрово, ДГС „Воден-Ири Хисар“ ТП, за срок от 12 календарни месеца” Виж пълна информация
16081 ДЛС Воден 22.01.2020 2014 цр, бл Продажба на дървесина 23,194.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
16082 ДЛС Воден 22.01.2020 2015 срлп, пляс, цр,чдб,бл,мжд Продажба на дървесина 29,490.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация