Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16385 ДЛС Воден 25.06.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на ролонна балировачка/сламопреса на лизинг за нуждите на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар Виж пълна информация
Процедура № 16385 на ДЛС Воден от 25.06.2020 е прекратена!
16388 ДЛС Воден 25.06.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на балопреса на лизинг за нуждите на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“ Виж пълна информация
16293 ДЛС Воден 12.05.2020 15.05.2020 Търгове по Закона за държавна собственост 0.18 лв. без ДДС
Предмет: продажба на излишни движими вещи, частна държавна собственост, представляващи: сено люцерна, находяща се в складове на ТП ДЛС "Воден - Ири Хисар“, количество 250 000 килограма Виж пълна информация
16272 ДЛС Воден 05.05.2020 2018 срлп, пляс Продажба на дървесина 55,897.05 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2018 Виж пълна информация
16270 ДЛС Воден 27.04.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на ролонна балировачка/сламопреса на лизинг за нуждите на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар Виж пълна информация
16231 ДЛС Воден 15.04.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на боя, спрей, и други материали необходими за маркиране на дървесина в горски територии стопанисвани от ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“ при СЦДП-ДП Габрово за 2020година Виж пълна информация
16232 ДЛС Воден 15.04.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 35,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на строителни материали за нуждите на ТП ДЛС Воден-Ири Хисар Виж пълна информация
16191 ДЛС Воден 30.03.2020 2018 срлп,пляс Продажба на дървесина 58,839.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
Процедура № 16191 на ДЛС Воден от 30.03.2020 е прекратена!
16153 ДЛС Воден 06.03.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на ролонна балировачка/сламопреса на лизинг за нуждите на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар Виж пълна информация
16064 ДЛС Воден 28.01.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 72,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонтни услуги за служебни автомобили, ,собственост на „Северноцентрално държавно предприятие”гр.Габрово, стопанисвани от ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“, за срок от 12 календарни месеца Виж пълна информация
16067 ДЛС Воден 28.01.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 88,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и консумативи за транспортни средства селскостопанска техника / трактори и прикачен инвентар/ и камиони , собственост на „СЦДП” ДП - Габрово, ДГС „Воден-Ири Хисар“ ТП, за срок от 12 календарни месеца” Виж пълна информация
16081 ДЛС Воден 22.01.2020 2014 цр, бл Продажба на дървесина 23,194.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
16082 ДЛС Воден 22.01.2020 2015 срлп, пляс, цр,чдб,бл,мжд Продажба на дървесина 29,490.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
16083 ДЛС Воден 22.01.2020 2016 лдб,цр,кл,пляс Продажба на дървесина 28,450.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
16084 ДЛС Воден 22.01.2020 2017 цр,бл,кгбр,мжд,кл Добив на дървесина 31,560.00 лв. без ДДС
Предмет: процедура за извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
16090 ДЛС Воден 22.01.2020 24.01.2020 Търгове по Закона за държавна собственост 640.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на излишни движими вещи, частна държавна собственост, управлявани от ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар“ представляващи: слънчоглед, реколта 2019г., количество: 700 тона Виж пълна информация
16054 ДЛС Воден 30.12.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на ролонна балировачка/сламопреса на лизинг за нуждите на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар Виж пълна информация
16058 ДЛС Воден 30.12.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 13,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Застраховане на служебните моторни превозни средства на СЦДП ДП Габрово, ТП ДЛС Воден-Ири Хисар, със застраховка „Гражданска отговорност за МПС” за 2020 година Виж пълна информация
16059 ДЛС Воден 30.12.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 35,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на строителни материали за нуждите на ТП ДЛС Воден-Ири Хисар“ Виж пълна информация
16017 ДЛС Воден 16.12.2019 2011 цр,бл,кгбр,мжд,кл Добив на дървесина 31,560.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация