Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДЛС Воден

17296
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 09.07.2024
Втора дата
Обект/и № 2424
Данни за дървесината бл, лдб
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 42,928.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17290
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 25.06.2024
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Доставки
Начална цена 40,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17246
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 21.02.2024
Втора дата 27.02.2024
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 2,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17244
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 14.02.2024
Втора дата 21.02.2024
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 9,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17245
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 14.02.2024
Втора дата 21.02.2024
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 10,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17226
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 24.01.2024
Втора дата 31.01.2024
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 710.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17229
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 24.01.2024
Втора дата 31.01.2024
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 710.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17186
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 21.08.2023
Втора дата 24.08.2023
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 420.25 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17187
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 21.08.2023
Втора дата 24.08.2023
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 327.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17147
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 07.02.2023
Втора дата 14.02.2023
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 925.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17135
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 09.12.2022
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Доставки
Начална цена 22,240.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17089
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 18.08.2022
Втора дата 22.08.2022
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 644.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17090
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 18.08.2022
Втора дата 22.08.2022
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 615.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17056
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 17.06.2022
Втора дата
Обект/и № 2214
Данни за дървесината цр,бл
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 25,254.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17050
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 07.06.2022
Втора дата 14.06.2022
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена
Виж пълна информация

17025
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 10.05.2022
Втора дата
Обект/и № 2012
Данни за дървесината цр,бл
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 5,082.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17026
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 10.05.2022
Втора дата
Обект/и № 2213
Данни за дървесината цр,лдб
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 25,544.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17012
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 07.04.2022
Втора дата 12.04.2022
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена
Виж пълна информация

17004
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 05.04.2022
Втора дата
Обект/и № 2210
Данни за дървесината цр,бл
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 42,435.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17005
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 05.04.2022
Втора дата
Обект/и № 2211
Данни за дървесината цр,лдб,кл
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 42,504.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация