Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
17186 ДЛС Воден 21.08.2023 24.08.2023 Търгове по Закона за държавна собственост 420.25 лв. без ДДС
Предмет: продажба на излишни движими вещи, частна държавна собственост, представляващи: пшеница, реколта 2023г., количество: 1100 тона Виж пълна информация
17187 ДЛС Воден 21.08.2023 24.08.2023 Търгове по Закона за държавна собственост 327.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на излишни движими вещи, частна държавна собственост, представляващи ечемик, реколта 2023г., количество: 235 тона Виж пълна информация
17147 ДЛС Воден 07.02.2023 14.02.2023 Търгове по Закона за държавна собственост 925.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на излишни движими вещи, частна държавна собственост,представляващи 418,800 тона слънчоглед, реколта 2022г Виж пълна информация
17135 ДЛС Воден 09.12.2022 Доставки 22,240.00 лв. без ДДС
Предмет: товарене, транспортиране и разтоварване на прогнозни количества технологична дървесина и дърва за огрев от временен склад до твърда претоварна станция /ТИР/ Виж пълна информация
17089 ДЛС Воден 18.08.2022 22.08.2022 Търгове по Закона за държавна собственост 644.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба чрез търг с явно наддаване на движими вещи: ечемик, реколта 2022г Виж пълна информация
17090 ДЛС Воден 18.08.2022 22.08.2022 Търгове по Закона за държавна собственост 615.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба чрез търг с явно наддаване на движими вещи: пщеница, реколта 2022г. Виж пълна информация
17056 ДЛС Воден 17.06.2022 2214 цр,бл Добив на дървесина 25,254.00 лв. без ДДС
Предмет: процедура за възлагане на извършване на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2214 Виж пълна информация
17050 ДЛС Воден 07.06.2022 14.06.2022 Търгове по Закона за държавна собственост
Предмет: продажба на движими вещи- паднали рога от благороден елен, частна държавна собственост, налични в ДЛС "Воден-Ири Хисар“ ТП, ДЛС „Дунав“ ТП и ДЛС “Росица“ ТП Виж пълна информация
17025 ДЛС Воден 10.05.2022 2012 цр,бл Продажба на стояща дървесина корен 5,082.00 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
17026 ДЛС Воден 10.05.2022 2213 цр,лдб Продажба на стояща дървесина корен 25,544.00 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
17012 ДЛС Воден 07.04.2022 12.04.2022 Търгове по Закона за държавна собственост
Предмет: търг за продажба на биологични активи - животни: 13 бр. коне-работни животни, частна държавна собственост Виж пълна информация
17004 ДЛС Воден 05.04.2022 2210 цр,бл Добив на дървесина 42,435.00 лв. без ДДС
Предмет: процедура за възлагане на извършване на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2210 Виж пълна информация
17005 ДЛС Воден 05.04.2022 2211 цр,лдб,кл Добив на дървесина 42,504.00 лв. без ДДС
Предмет: процедура за възлагане на извършване на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2211 Виж пълна информация
16958 ДЛС Воден 03.02.2022 09.02.2022 Търгове по Закона за държавна собственост 1,035.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на излишни движими вещи, частна държавна собственост, управлявани от ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар“, представляващи 470,700 тона слънчоглед, реколта 2021г., съхранен в стопанския двор на ЛТУ ”Ири Хисар”, Виж пълна информация
16945 ДЛС Воден 18.01.2022 21.01.2022 Търгове по Закона за държавна собственост 1,150.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на излишни движими вещи, частна държавна собственост-слънчоглед, реколта 2021г Виж пълна информация
Процедура № 16945 на ДЛС Воден от 18.01.2022 е прекратена!
16898 ДЛС Воден 25.11.2021 2209 Доставки 12,540.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на товарене, разтоварване и транспортиране на прогнозни количества технологична дървесина от временен склад до твърда претоварна станция /ТИР/ Виж пълна информация
16809 ДЛС Воден 12.08.2021 18.08.2021 Търгове по Закона за държавна собственост 322.50 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на излишни движими вещи, частна държавна собственост, управлявани от ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар“, представляващи 530 тона ечемик, реколта 2021г Виж пълна информация
16810 ДЛС Воден 12.08.2021 18.08.2021 Търгове по Закона за държавна собственост 330.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на излишни движими вещи, частна държавна собственост, управлявани от ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар“, представляващи: пшеница, реколта 2021г.., количество: 880 тона Виж пълна информация
16655 ДЛС Воден 18.01.2021 21.01.2021 Търгове по Закона за държавна собственост 845.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на излишни движими вещи, частна държавна собственост-слънчоглед, реколта 2020г Виж пълна информация
16656 ДЛС Воден 18.01.2021 21.01.2021 Търгове по Закона за държавна собственост 345.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на излишни движими вещи, частна държавна собственост-царевица, реколта 2020г Виж пълна информация