Успешно приключи доброволческата инициатива на ДЛС „Воден-Ири Хисар“

19 Oct
2022
Успешно приключи доброволческата инициатива на Държавно ловно стопанство „Воден-Ири Хисар“ за събиране на дъбови жълъди. В нея участие взеха няколко класа с ученици от ОУ „Васил Левски“ гр. Разград. Равносметката е 103 килограма жълъди, събрани от учениците и изпратени към горския разсадник в село Джулюница, при ДГС Горна Оряховица. Там жълъдите ще бъдат използвани за производство на дъбови фиданки, които по-късно ще послужат за залесяване и попълване на горски култури.
КОНТАКТИ

с. Острово, общ.Завет, обл.Разград, п.к.7326
тел. 0877248340
факс:
e-mail: voden@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч