Информация за разполагане на пчелини в горските територии, стопанисвани от ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“

11 Jul
2019
Горските територии, стопанисвани от ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“ , заети с медоносна дървесна растителност, върху които могат да се поставят пчелини, са подотдел 61 „3“ в землището на с. Веселец, подотдел 108 „3“ в землището на с. Старо селище, подотдел 108„4“ в землището на с. Старо селище, подотдел 108 „5“ в землището на с. Старо селище и подотдел 138 „2“ в землището на с. Черковна.
За информация- инж. Ивайло Дитов- зам.директор на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“.
КОНТАКТИ

с. Острово, общ.Завет, обл.Разград, п.к.7326
тел. 0877248340
факс:
e-mail: voden@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч