ДЛС "Воден-Ири Хисар" -Разпределение на количествата дървесина за огрев за местно население

21 Sep
2017
Разпределение на количествата дървесина по общини и продажни цени

Документи

КОНТАКТИ

с. Острово, общ.Завет, обл.Разград, п.к.7326
тел. 0877248340
факс:
e-mail: voden@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч