Новини

03 Jul
2023

Служител отговарящ за изпълнение на заповед № РД 49-236/02.06.2023 г. на МЗм, с която се утвърждават Правила за закупуване на горски територии от държавните предприятия по чл.163 от Закона за горите, намиращи се на териториите на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“ ... виж повече

  КОНТАКТИ

  с. Острово, общ.Завет, обл.Разград, п.к.7326
  тел. 0877248340
  факс:
  e-mail: voden@scdp.bg

  Работно време:
  от понеделник до петък
  от 8,30 до 17,00 ч