Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
пазач нев. охрана Цвятко Симеонов 0884542506
общ работник Джелил Хасан
общ работник Васви Тасим
КОНТАКТИ

с. Острово, общ.Завет, обл.Разград, п.к.7326
тел. 0877248340
факс:
e-mail: voden@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч