Пон - Пет 8:30 - 17:00

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
отговорник ПООД Мария Нинова-Кунушевци
ловен надзирател Стоян Бабев
пазач нев. охрана Ивалин Янков
пазач нев. охрана Емил Тонев
каруцар Адем Юсуф 0882866560
пазач Спас Спасов
колач Хълми Ибрахимов
каруцар Мехмед Ибрям
каруцар Неджати Мехмед
резач горски дървен материал Нехрун Фикретов
машинен оператор банцинг Ахмед Ахмедов
огняр Асен Бучуков
тракторист -горски трактор Бахтияр Татарлъ
секач Мехмед Османов
секач Севди Касим
секач Бехчет Мюсреф
тракторист -горски трактор Мустафа Мустафа
секач Недрет Ахмед
секач Рашид Рашидов
секач Сезгин Алиев