Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
домакин Пламен Петков 0884542519
домакин Бейти Мустафа 0884542536
агроном Исмаил Керим 0877248343
камериерка Петранка Костадинова 0877590554
деловодител Ралица Йорданова 0884542531
камериерка Любка Маринова
камериерка Мария Нинова-Кунушевци
електромонтьор Ценко Цонев
работник подръжка Стоян Бабев
пазач нев. охрана Ивалин Янков
пазач нев. охрана Сюрхан Сюлейманов
каруцар Адем Юсуф 0882866560
каруцар Спас Спасов
каруцар Хълми Ибрахимов
каруцар Мехмед Ибрям
каруцар Неджати Мехмед
резач горски дървен материал Христо Тодоров
машинен оператор банцинг Ахмед Ахмедов
огняр Асен Бучуков
резач горски дървен материал Зия Мехмед
КОНТАКТИ

с. Острово, общ.Завет, обл.Разград, п.к.7326
тел. 0889 849 833
факс:
e-mail: voden@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч