Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
пазач нев. охрана Ивалин Янков
пазач нев. охрана Сюрхан Сюлейманов
каруцар Адем Юсуф 0882866560
пазач Спас Спасов
каруцар Хълми Ибрахимов
каруцар Мехмед Ибрям
каруцар Неджати Мехмед
резач горски дървен материал Христо Тодоров
машинен оператор банцинг Ахмед Ахмедов
огняр Асен Бучуков
тракторист -горски трактор Бахтияр Татарлъ
секач Мехмед Османов
секач Севди Касим
секач Бехчет Мюсреф
тракторист -горски трактор Мустафа Мустафа
секач Недрет Ахмед
секач Рашид Рашидов
секач Сезгин Алиев
секач Пламен Бучуков
пазач нев. охрана Стамен Славеев
КОНТАКТИ

с. Острово, общ.Завет, обл.Разград, п.к.7326
тел. 0877248340
факс:
e-mail: voden@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч