Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Ръководител участък горско стопанство Аксел Абтулов 0877248342
ловен надзирател Ганчо Христов
ловен надзирател Станислав Хаджипенчев 0885825359
счетоводител Катя Костадинова 0877926213
Касиер-домакин Румяна Проданова 0884542500
организатор авт.транспорт Стамен Станчев 0882897100
шофьор Петър Петров 0884542521
ловен надзирател Петър Георгиев
шофьор-автобус Мехмед Ахмед 0884542526
готвач Йосиф Стоянов 0884542518
домакин ловен дом Наталия Анастасов 0884542502
домакин ловен дом Надежда Цонева 0884542501
домакин ловен дом Снежка Енчева 0884542503
домакин Пеньо Минев 0884542519
домакин Бейти Мустафа 0884542536
агроном Исмаил Керим 0877248343
камериерка Петранка Костадинова 0877590554
деловодител Ралица Йорданова 0884542531
отговорник ПООД Мария Нинова-Кунушевци
ловен надзирател Стоян Бабев
КОНТАКТИ

с. Острово, общ.Завет, обл.Разград, п.к.7326
тел. 0877248340
факс:
e-mail: voden@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч