Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
ловен надзирател Веселин Петров 0884542516
ловен надзирател Никола Атанасов 0884542517
ловен надзирател Пламен Иванов 0884542509
Ръководител участък горско стопанство Анатоли Антонов 0887506495
Ръководител участък горско стопанство Аксел Абтулов 0877248342
ловен надзирател Тайфун Дауд 0877304249
ловен надзирател Станислав Хаджипенчев 0885825359
счетоводител Катя Костадинова 0877926213
Касиер-домакин Румяна Проданова 0884542500
организатор авт.транспорт Валентин Маринов 0882897100
шофьор Петър Петров 0884542521
шофьор-автобус Добри Тодоров 0884542522
шофьор-автобус Йордан Стоянов 0884542523
шофьор-автобус Костадин Стоянов 0884542524
шофьор-автобус Ферад Мюзекя 0884542525
шофьор-автобус Мехмед Ахмед 0884542526
готвач Йосиф Стоянов 0884542518
домакин ловен дом Наталия Анастасов 0884542502
домакин ловен дом Надежда Цонева 0884542501
домакин ловен дом Снежка Енчева 0884542503
КОНТАКТИ

с. Острово, общ.Завет, обл.Разград, п.к.7326
тел. 0889 849 833
факс:
e-mail: voden@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч