Пон - Пет 8:30 - 17:00

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
ловен надзирател Пламен Иванов 0884542509
Ръководител участък горско стопанство Анатоли Антонов 0887506495
Ръководител участък горско стопанство Аксел Абтулов 0877248342
ловен надзирател Ганчо Христов
работник ГС Станислав Хаджипенчев
счетоводител Катя Костадинова 0877926213
Касиер-домакин Румяна Проданова 0884542500
организатор авт.транспорт Стамен Станчев 0882897100
шофьор Петър Петров 0884542521
ловен надзирател Петър Георгиев
шофьор-автобус Мехмед Ахмед 0884542526
готвач Динчер Ебазер 0884542518
домакин ловен дом Наталия Анастасов 0884542502
домакин ловен дом Надежда Цонева 0884542501
домакин ловен дом Снежка Енчева 0884542503
домакин Пеньо Минев 0884542519
домакин Бейти Мустафа 0884542536
агроном Исмаил Керим 0877248343
камериерка Петранка Костадинова 0877590554
деловодител Ралица Йорданова 0884542531