Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Директор инж. Кирил Колев 0877248340 voden@scdp.bg
Заместник директор инж. Ивайло Дитов 0877476284
лесоинженер инж. Христо Христов
лесничей инж. Иван Вълчев 0887576755 valchev_ivan@abv.bg
Заместник директор инж. Калина Гълъбова 0884005180 voden@scdp.bg
Главен инженер инж. Георги Илиев 0889299496 voden@scdp.bg
Главен счетоводител Анита Димитрова 0884542535 voden@scdp.bg
юрисконсулт Антоанета Тонева 0882867101 voden@scdp.bg
счетоводител Антоанета Исакова 0884807011 voden@scdp.bg
лесничей Евгени Борисов 0877926212
ловен надзирател Димитър Димитров 0884542505
ловен надзирател Костадин Костадинов 0884542507
работник ГС Иван Минчев 0884542508
ловен надзирател Мехмед Мехмед 0884542533
ловен надзирател Красимир Михайлов 0884542511
ловен надзирател Пламен Георгиев 0884542512
ловен надзирател Сашо Георгиев 0884542513
ловен надзирател Георги Георгиев 0884542514
ловен надзирател Иван Георгиев 084542515
ловен надзирател Веселин Петров 0884542516
КОНТАКТИ

с. Острово, общ.Завет, обл.Разград, п.к.7326
тел. 0889 849 833
факс:
e-mail: voden@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч