Пон - Пет 8:30 - 17:00

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Директор инж. Кирил Колев 0877248340 voden@scdp.bg
Заместник директор инж. Ивайло Дитов 0877476284
лесоинженер инж. Христо Христов
ловен надзирател Нухран Шеремед
лесничей инж. Фатме Рефит 0887576755
ловен надзирател Георги Георгиев
Главен инженер инж. Георги Илиев 0889299496 voden@scdp.bg
Главен счетоводител Анита Банова 0884542535 voden@scdp.bg
юрисконсулт Антоанета Тонева 0882867101 voden@scdp.bg
счетоводител Антоанета Исакова 0884807011 voden@scdp.bg
лесничей Евгени Борисов 0877926212
ловен надзирател Димитър Димитров 0884542505
ловен надзирател Костадин Костадинов 0884542507
ловен надзирател Мехмед Мехмед 0884542533
ловен надзирател Красимир Михайлов 0884542511
ловен надзирател Пламен Георгиев 0884542512
ловен надзирател Сашо Георгиев 0884542513
пазач Иван Георгиев 084542515
ловен надзирател Веселин Петров 0884542516
ловен надзирател Никола Атанасов 0884542517