Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 6612/00081/01082021/173028 - WEKY4VH
Дата/Час: 01.08.2021 17:15
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №610346 / 2021-04-26 / 480 / д2
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: Димитър Димитров, обл. Велико Търново, общ. Павликени, гр. Павликени, адрес: бул. Руски 26
Пътува до:
Получател: Силвия Стоянова, обл. Велико Търново, общ. Павликени, с. Вишовград, адрес: с. Вишовград
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Павликени
Адрес: с. Вишовград - с. Вишовград
Данни за ПС:
Номер на ПС: VТ7674КS
Километри: 0
Превозва се от: Ивайло Никифоров
Спедитор: Стойчо Найденов (1184)
Дървесина: Космат дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2 м³
Всичко: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2 м³