Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4482/00070/01082021/134235 - 2N8BYIJ
Дата/Час: 01.08.2021 13:43
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №619499 / 2021-07-09 / 39 / п
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: Пепа Веселинов а Дряновска, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, с. Стрелец, адрес: ул. Св.Св. Кирил и Методи 24
Пътува до:
Получател: Пепа Веселинов а Дряновска, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, с. Стрелец, адрес: ул. Св.Св.Кирил и Методи 24
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Горна Оряховица
Адрес: с. Стрелец - ул. Св.Св.Кирил и Методи 24
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ04344
Километри: 0
Превозва се от: Ганчо Ганчев
Спедитор: Богдан Ангелов (А 2775)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³