Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4466/00059/01082021/124829 - SVT8QAZ
Дата/Час: 01.08.2021 12:11
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №613798 / 2021-05-26 / 109 / е
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Румен Христов, обл. Габрово, общ. Габрово, с. Камещица, адрес: Камещица
Пътува до:
Получател: Румен Христов, обл. Габрово, общ. Габрово, с. Камещица, адрес: Камещица
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: с. Камещица - Камещица
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ7189АМ
Километри: 0
Превозва се от: Радослав Иванов
Спедитор: Радослав Татев (Б 4940)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.4 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.4 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.6 м³
Всичко: 2 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³