Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4482/00069/01082021/114924 - E30HBP2
Дата/Час: 01.08.2021 11:51
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №619499 / 2021-07-09 / 39 / п
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Пътува до:
Получател: Райна Стоянова Цветкова, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, с. Стрелец, адрес: ул. Дянко Иванов 3
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Горна Оряховица
Адрес: с. Стрелец - ул. Дянко Иванов 3
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ03344
Километри: 0
Превозва се от: Ганчо Ганчев
Спедитор: Богдан Ангелов (А 2775)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³