Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4466/00057/01082021/085852 - QC0BDIN
Дата/Час: 01.08.2021 08:21
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №594385 / 2021-01-12 / 95 / г
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Лескомерс трейдинг ООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Стоките, адрес: , ЕИК: 107558891
Пътува до:
Получател: Лескомерс трейдинг ООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Стоките, адрес: , ЕИК: 107558891
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Стоките - Тумбалово
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ7189АМ
Километри: 0
Превозва се от: Тихо Рачев
Спедитор: Радослав Татев (Б 4940)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³