Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4466/00055/31072021/184123 - GOTFW0X
Дата/Час: 31.07.2021 18:04
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №594385 / 2021-01-12 / 95 / г
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Мария Христова, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Стоките, адрес: Стоките
Пътува до:
Получател: Мария Христова, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Стоките, адрес: Стоките
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Стоките - Стоките
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ7189АМ
Километри: 0
Превозва се от: Тихо Рачев
Спедитор: Радослав Татев (Б 4940)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³