Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4617/00223/31072021/143909 - 6ROJRP0
Дата/Час: 31.07.2021 14:39
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №613132 / 2021-05-20 / 296 / г
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, адрес: , ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, адрес: , ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - Промишлена зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: РВ0130СМ
Номер на ремарке: РВ3021ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Христо Христов
Спедитор: Ахмед Галиб (Б 3144)
Дървесина: Черен бор
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 50 пр.м³
Куб.м³ 27.5 м³
Общо: 1 бр. / 50 пр.м³ / 27.5 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Всичко: 2 бр. / 55 пр.м³ / 30.25 м³