Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 6442/00418/31072021/140350 - L25GIJA
Дата/Час: 31.07.2021 14:06
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №588450 / 2021-01-02 / 70 / в
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Ивел 10 ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул.Прага № 3 вх. 1 ет. 8, ЕИК: 200552125
Пътува до:
Получател: венци димитров, обл. Силистра, общ. Тутракан, с. Белица, адрес: ул 1 ва
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: с. Белица - ул 1 ва
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС4312ЕЕ
Номер на ремарке: СС3476АЕ
Километри: 0
Превозва се от: ивелин начев
Спедитор: Станислав Хаджипенчев (А 4003)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 101
Куб.м³ 28.96 м³
Общо: 101 бр. / 28.96 м³
Дървесина: Благун
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 1
Куб.м³ 1.18 м³
Общо: 1 бр. / 1.18 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4 м³
Дървесина: Гледичия
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 11 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 11 пр.м³ / 5.5 м³
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2.9 пр.м³
Куб.м³ 2.9 м³
Общо: 1 бр. / 2.9 пр.м³ / 2.9 м³
Всичко: 105 бр. / 21.9 пр.м³ / 42.54 м³