Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 6442/00415/31072021/133307 - C28F8SL
Дата/Час: 31.07.2021 13:33
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №588450 / 2021-01-02 / 70 / в
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Ивел 10 ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул.Прага № 3 вх. 1 ет. 8, ЕИК: 200552125
Пътува до:
Получател: николай ботев, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул райко даскалое
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - ул райко даскалое
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7603СС
Километри: 0
Превозва се от: венцислав димитров
Спедитор: Станислав Хаджипенчев (А 4003)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5 м³