Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 6442/00413/31072021/132406 - OR0L3SQ
Дата/Час: 31.07.2021 13:24
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №588450 / 2021-01-02 / 70 / в
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Ивел 10 ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул.Прага № 3 вх. 1 ет. 8, ЕИК: 200552125
Пътува до:
Получател: мартин василев, обл. Силистра, общ. Тутракан, с. Нова Черна, адрес: ул дунав 56
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: с. Нова Черна - ул дунав 56
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС5541АР
Километри: 0
Превозва се от: антон димитров
Спедитор: Станислав Хаджипенчев (А 4003)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 121
Куб.м³ 12.31 м³
Общо: 121 бр. / 12.31 м³
Всичко: 121 бр. / 12.31 м³