Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4456/00192/31072021/130640 - LNGPQJ7
Дата/Час: 31.07.2021 12:31
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №621433 / 2021-07-23 / 147 / ш
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: КАЛИНА 2013 ЕООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Иван Вазов" № 25, ет.2, ап.4, ЕИК: 203110614
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: с. Белица - до спирката
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ1860ВА
Километри: 0
Превозва се от: денис севдалинов
Спедитор: Александър Стоянов (А5664)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.4 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³