Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12572/00011/31072021/122402 - SE63MGK
Дата/Час: 31.07.2021 12:25
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №611551 / 2021-05-11 / 107 / е
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: ЛЕС ТУРИСТ ООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, с. Горски Сеновец, адрес: ул. Шереметска №2, ЕИК: 200200914
Пътува до:
Получател: КИД Г.О. Груп ООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: Иван Момчилов 3, ЕИК: BG200105042
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Горна Оряховица
Адрес: гр. Горна Оряховица - Иван Момчилов 3
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0591ВТ
Номер на ремарке: ВТ9097ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Григор Григоров
Спедитор: Атанас Данев (Б 5323)
Дървесина: Благун
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 304
Куб.м³ 6.08 м³
Общо: 304 бр. / 6.08 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 30 пр.м³
Куб.м³ 18.2 м³
Общо: 2 бр. / 30 пр.м³ / 18.2 м³
Всичко: 306 бр. / 30 пр.м³ / 24.28 м³