Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4560/00058/31072021/122018 - 4ET25HT
Дата/Час: 31.07.2021 12:21
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: КНЯЖЕВСКА ГОРА ООД, обл. Русе, общ. Ветово, с. Смирненски, адрес: ул. Хан Аспарух 20, ЕИК: 117626942
Пътува до:
Получател: КНЯЖЕВСКА ГОРА ООД, обл. Русе, общ. Ветово, с. Смирненски, адрес: ул. Хан Аспарух 20, ЕИК: 117626942
Направление: Обл. Русе, Общ. Ветово
Адрес: с. Смирненски - ул. Преслав 51
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р6278ВР
Номер на ремарке: Р2027ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Бейхат Мехмедов
Спедитор: Илия Илиев (А6104)
Дървесина: Липа
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.5 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.5 м³
Дървесина: Липа
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 9.2 м³
Общо: 1 бр. / 20 пр.м³ / 9.2 м³
Дървесина: Червен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 11 пр.м³
Куб.м³ 5.06 м³
Общо: 1 бр. / 11 пр.м³ / 5.06 м³
Всичко: 3 бр. / 36 пр.м³ / 16.76 м³