Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4651/00857/31072021/122148 - 38BB4M4
Дата/Час: 31.07.2021 12:14
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №613879 / 2021-05-27 / 64 / р
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "ЛЕС ИНВЕСТ 2020" ЕООД, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул. Генерал Скобелев №9А, ЕИК: 205887775
Пътува до:
Получател: Валентин Атанасов, обл. Силистра, общ. Тутракан, с. Пожарево, адрес: ул. Трета 5
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: с. Пожарево - ул. Трета 5
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС4772АН
Километри: 0
Превозва се от: Петко Петков
Спедитор: Тихомир Тодоров (А 5826)
Дървесина: Космат дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1 м³
Всичко: 2 бр. / 12 пр.м³ / 6 м³