Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4647/00635/31072021/115906 - ONPT1OH
Дата/Час: 31.07.2021 11:59
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №587770 / 2020-12-31 / 32 / и
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Милен Костадинов, обл. Силистра, общ. Главиница, с. Стефан Караджа, адрес: ул капитан Петко войвода 6
Пътува до:
Получател: Милен Костадинов, обл. Силистра, общ. Главиница, с. Стефан Караджа, адрес: ул капитан Петко войвода 6
Направление: Обл. Силистра, Общ. Главиница
Адрес: с. Стефан Караджа - ул капитан Петко войвода 6
Данни за ПС:
Номер на ПС: Н6489ВТ
Километри: 0
Превозва се от: Симеон Георгиев
Спедитор: Сашо Георгиев (А 7770)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 42
Куб.м³ 5 м³
Общо: 42 бр. / 5 м³
Всичко: 42 бр. / 5 м³