Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4647/00634/31072021/115035 - 6XOB5OU
Дата/Час: 31.07.2021 11:51
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №610039 / 2021-04-22 / 33 / з
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Леспродукт ООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул."Русофили" №44, ЕИК: 117609843
Пътува до:
Получател: Леспродукт ООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул."Русофили" №44, ЕИК: 117609843
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе - ул."Русофили" №44
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3516КА
Номер на ремарке: Р2162ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Искрен Иванов
Спедитор: Сашо Георгиев (А 7770)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 36
Куб.м³ 9.03 м³
Общо: 36 бр. / 9.03 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 10
Куб.м³ 2 м³
Общо: 10 бр. / 2 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 27
Куб.м³ 3.21 м³
Общо: 27 бр. / 3.21 м³
Всичко: 73 бр. / 14.24 м³