Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4624/00429/31072021/113154 - AG986D3
Дата/Час: 31.07.2021 11:32
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №611420 / 2021-05-10 / 1095 / ж
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "Гораинвест"АД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: бул."Тутракан"49А, ЕИК: 117078855
Пътува до:
Получател: "Гораинвест"АД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: бул."Тутракан"49А, ЕИК: 117078855
Направление: Обл. Разград, Общ. Кубрат
Адрес: гр. Кубрат - ул.Цар Освободител 68
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р1994КР
Номер на ремарке: Р2624ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Христо Христов
Спедитор: Себайдин Мехмед (А 6037)
Дървесина: Топола
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 22 пр.м³
Куб.м³ 11 м³
Общо: 1 бр. / 22 пр.м³ / 11 м³
Всичко: 1 бр. / 22 пр.м³ / 11 м³