Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4644/00759/31072021/112152 - YZPPEJY
Дата/Час: 31.07.2021 11:23
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №603704 / 2021-03-01 / 75 / б
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Ердинч Мустафа, обл. Разград, общ. Разград, с. Дянково, адрес: улица п Банов 5
Пътува до:
Получател: Ердинч Мустафа, обл. Разград, общ. Разград, с. Дянково, адрес: улица Панов 5
Направление: Обл. Разград, Общ. Разград
Адрес: с. Дянково - улица Панов 5
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР4852АМ
Километри: 0
Превозва се от: абдил беляйдин
Спедитор: Красимир Михайлов (А 7761)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 20
Куб.м³ 5 м³
Общо: 20 бр. / 5 м³
Всичко: 20 бр. / 5 м³