Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4520/00211/31072021/111855 - 5EDZCPA
Дата/Час: 31.07.2021 11:19
По превозни билети:
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ДАРИ- ЛЕС ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: ул.Магистрална, № 10, ЕИК: 200761274
Пътува до:
Получател: ДАРИ- ЛЕС ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: ул.Магистрална, № 10, ЕИК: 200761274
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - промишлена зона КРОНОШПАН-БЪЛГАРИЯ Велико Търново
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ6916КА
Номер на ремарке: Р5772ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: Енчо Енчев
Спедитор: Ивайло Добрев (1399)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.2 м³
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 5
Пр.м3 19 пр.м³
Куб.м³ 11.4 м³
Общо: 5 бр. / 19 пр.м³ / 11.4 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 5
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 12 м³
Общо: 5 бр. / 20 пр.м³ / 12 м³
Всичко: 12 бр. / 45 пр.м³ / 26.8 м³