Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 9863/00369/31072021/111107 - OYRS6RH
Дата/Час: 31.07.2021 11:11
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №604393 / 2021-03-05 / 283 / ж
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ВАВОНА ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: МАЛИНА №29, ЕИК: 201703780
Пътува до:
Получател: Петър Стоянов, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, с. Правда, адрес: ул Васил Левски 15
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Горна Оряховица
Адрес: с. Правда - ул Васил Левски 15
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9398АР
Километри: 0
Превозва се от: Иван Стоянов
Спедитор: Светлозар Йорданов (Б4360)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Всичко: 2 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³