Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 9863/00362/30072021/074541 - XC7RFQ8
Дата/Час: 30.07.2021 07:46
По превозни билети:
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: Р.А-03-БОБИ ООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: , ЕИК: 104601654
Пътува до:
Получател: ХАТ ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул Иван Момчилов 42
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Горна Оряховица
Адрес: гр. Горна Оряховица - ул Иван Момчилов 42
Данни за ПС:
Номер на ПС: СО5699СС
Километри: 0
Превозва се от: Ивайло Недев
Спедитор: Светлозар Йорданов (Б4360)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 18 пр.м³
Куб.м³ 10.8 м³
Общо: 2 бр. / 18 пр.м³ / 10.8 м³
Всичко: 2 бр. / 18 пр.м³ / 10.8 м³