Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4483/00295/30072021/072817 - YLATUTG
Дата/Час: 30.07.2021 07:29
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №607316 / 2021-04-01 / 26 / в
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: "Свилоцел" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Стражица
Адрес: с. Сушица - LAT :43. 1614616, LON :25.4933416
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ7536КМ
Километри: 0
Превозва се от: Мариян Семов
Спедитор: Иван Иванов (А 2908)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³