Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4439/00214/30072021/072209 - 2OC32UV
Дата/Час: 30.07.2021 07:23
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №613337 / 2021-05-21 / 120 / о
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: ЕВРОЛЕС 2001 ООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Хр. Смирненски 44, ЕИК: 200467550
Пътува до:
Получател: ЕВРОЛЕС 2001 ООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Хр. Смирненски 44, ЕИК: 200467550
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: гр. Габрово - ул.Мазалат
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ8843АС
Километри: 0
Превозва се от: Огнян Бижев
Спедитор: Христо Тодоров (А9463)
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за шперплат
Брой 1
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 1 бр. / 0.6 м³
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 4
Куб.м³ 2.56 м³
Общо: 4 бр. / 2.56 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 11
Пр.м3 4.08 пр.м³
Куб.м³ 4.08 м³
Общо: 11 бр. / 4.08 пр.м³ / 4.08 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 4
Куб.м³ 2.73 м³
Общо: 4 бр. / 2.73 м³
Всичко: 20 бр. / 4.08 пр.м³ / 9.97 м³